Този курс е предназначен за студентите от 4 курс, обучаващи се по специалността - Ветеринарна медицина.