В рамките на курса по фармакология студентите по ветеринарна медицина ще придобият знания относно поведението, механизма на действие, ефектите, показанията и противопоказанията на лекарствените вещества, използвани във ветеринарномедицинската практика.