Електронният учебен курс „Компютърна презентация” е насочен към формиране на практически умения за работа с едно от най-използваните в практиката приложения на  MS OFFICE 2010. Курсът е предназначен за специализанти от педагогическите специалности, участници в курсове за компютърно обучение и други потребители, интересуващи се от проблематиката.