Социалните медии имат изключителен ефект върху съвременния бизнес, чието присъствие в Интернет пространството  не е самоцелно.

То добива смисъл на инструмент за увеличаване на продажбите, разширяване на целевата група и устойчив контакт с ключовите партньори.