Курсът е по дисциплината Основи и методи на социалната работа. На този етап той ще съдържа само тест. В бъдеще ще бъдат добавени материали за обучението.