Лого ФТТОбучители по проекта за ФТТ са: доц. Веселина Недева и ас. Светослав Атанасов

Указания за инсталиране и използване на LockDown браузър:
- Видео указания
- Допълнителни напътствия