Дисциплината "Електротехника и електроника" е задължителна в учебния план на специалности АТЗТ, ДТММИ, ТГС, ТХ. Тя се изучава във втори семестър.

Основните изучавани раздели са електрически и магнитни вериги, промишлена електроника, електрически измервания, електрически машини и електрически апарати.