Дисциплината “Технически средства за автоматизация” е предназначена за обучение на студентите от специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника”. Тя има за цел да развие инженерно-приложното мислене на студентите в прилагането на знанията, придобити по теория на управлението при създаването на реални средства за автоматизация. Студентите се научават да извършват анализ и да оценят работните параметри на конкретно техническо устройство за автоматизация, реализирано на хидравличен, пневматичен или електронен принцип. Усвоените знания за синтез ще им позволи въз основа на зададени работни характеристики да избират подходящи регулатори, изпълнителни механизми и регулиращи органи за реализиране на системи за автоматизация на производствени процеси. Получават се също така знания и умения за самостоятелно решаване на задачи по монтажа, настройката и експлоатацията на техническите средства за автоматично регулиране.

Входни връзки: Импулсна и цифрова схемотехника, Измерване на неелектрически величини, Електромеханични устройства, Микропроцесорна техника, Теория на управлението,

Изходни: Автоматизация на технологични процеси, Проектиране на системи за управление на технологични обекти