Курсът е предназначен за студенти-първокурсници от всички специалности на Педагогически факултет при Тракийски университет, които изучават учебната дисциплина „История на педагогиката и българското образование“. Представеният формат е алтернативен на провеждането на упражненията по посочената учебна дисциплина в академична среда (присъствено).