Курсът е предназначен за студенти от специалност Агрономство и ЕООС на Аграрен факултет.