Презентационният курс има за цел да Ви представи възможностите и начините за персонализиране на мултимедиен обучителен курс.

В курса можете да видите, освен представените ресурси, така и две кратки теми с включени мултимедийни елементи в тях.