В този курс се предлагат знания и умения за подготовка на документи, свързани с учения процес.