Биохимията е сред основните науки, изграждащи фундамента на хранителната технология. Тя формира у студентите познания за строежа на биохимичните субстрати, механизма на биохимичните процеси и значението им за хранителната технология. Създава базисни лабораторни умения и възможности за тяхното приложение в практиката.

Биохимията въвежда студента в света на многобройните природни биологични превръщания, тяхната взаимна обусловеност и роля в хранителните процеси и човешкия организъм. Тя е неотменима предпоставка за овладяване на хранителната микробиология, хранителната хигиена и всички хранителни технологични дисциплини. Развива умения за творческо мислене и аналитично интерпретиране на природните и технологичните процеси и явления.