Съдържанието на програмата е насочено към разностранно музикално-педагогическо развитие на специализантите, предвид бъдещата им професионална реализация.

Учебните занятия се провеждат по разпис, който е съобразен с учебната и лична заетост на специализантите и приложен в сайта на Тракийски университет. 

    По-детайлна информация, график на учебните занятия и препратка към виртуалното студио:    натиснете ТУК