Електронният курс „Инкубация на селскостопанските птици“ е предназначен за студенти от специалностите „Зооинженерство“, ,,Агрономство“ и „Аграрно инженерство“ на Аграрен факултет.

Електронният курс  може да бъде използван и като учебно помагало за студенти по Ветеринарна медицина, а също така да бъде в помощ на мениджъри, специалисти и работещи в областта на птицевъдството.