Курсът е предназначен за студенти от ОКС Магистър ПНУП.

доц. д-р Цвета Делчева