Курсът описва особеностите на основните процеси - резорбция, разпределение, метаболизъм и екскреция на лекарствата