Курсът е предназначен за студенти от специалност "Медицина". В него детайлно се разглеждат и дискутират основните методи, използвани в медицинската генетика. Особенно внимание се отделя на информативността на отделните методи и интерпретацията на получените резултати.