Обучение с помощта на  учебни хистологични препарати и създаване на знания в областта на цитологията, хистологията и ембриологията на човека.