Разгледани са основните групи антиеметични средства и подходите за оптимален избор на антиеметична терапия, според етиологията и тежестта на повръщането и индивидуалните особености на пациента.