Този курс предлага теоретични знания за възможностите на MS Word 2010 за оформяне на текстов документ от много страници - форматиране, вмъкване и позиционеране на нетекстови елементи, оформяне на съдържание и титулна страница. Включени са практически задачи и примери за самостоятелна работа.