Курсът е предназначен за педагогически кадри от всички видове и степени учебни заведения. Курсистите се запознават с изискванията за подготовка, организация и провеждане на дейностите, свързани с процедурата за придобиване на І ПКС. Разгледани са методологическите изисквания и методически похвати за разработване на концепция и цялостна методика на педагогическото изследване. Представени са разнообразни методи на представящата и доказателствената статистика. Предлагат се и основните изисквания за оформяне на документите и публикациите, отнасящи се към провежданите изследвания.