В дисциплината “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ” се дават основни сведения за архитектурата и принципите на функциониране на съвременните компютърни системи за управление (КСУ). Подробно са разгледани общата организация на КСУ; структурата и принципите на работа на управляващите компютри в системите за управление на непрекъснати и дискретни обекти; организацията на взаимодействието “човек-машина”. Особено внимание е отделено на специализираните управляващи компютри като многоканални микропроцесорни регулатори и програмируеми контролери. Разгледани са и примери на компютърни системи за разпределено управление.