В този курс се описва конфигурацията на обичайния персонален компютър наречен още настолен компютър. Другите видове персонални компютри имат същата основна конфигурация, като обикновено липсват някои периферни устройства. Сглобяването на една компютърна система е прието да се нарича асемблиране на персонален компютър.

Компютърният хардуер (в миналото повече известен като компютърна апаратна част или компютърно апаратно осигуряване) е хардуерът при компютрите, т.е. съвкупността от всички физически компоненти на компютъра, както и от всички периферни устройства като монитор, мишка, принтер, клавиатура и др.

Най-общо хардуерът (hard — твърд; прев. англ.) обхваща всички компютри на дадено място, било то настолни, мобилни или сървърни машини. Състои се от няколко основни компонента, които съставляват всеки един компютър: централен процесор, дънна платка, оперативна памет. Към тях се добавят входно-изходни устройства,  — клавиатура, мишка и монитор, както и всевъзможни други устройства, които разширяват функционалността на компютъра: скенери, принтери, акустични системи, джойстик, таблет (графичен), модем и др.

Операционна система (ОС)

 - ОС е съвкупност от програми, предназначени да организират изчислителният процес и да направят удобно общуването на потребителите с компютърните системи.

 - ОС е и виртуална (абстрактна) машина, която разширява функциите на апаратната част на компютъра.

 - ОС е и последователност от системни управляващи програми, предназначени за планиране изпълнението на потребителските програми и управление на всички ресурси на компютъра с цел предоставяне на потребителя възможност за ефективно решаване на задачи.