Дисциплината запознава студентите с основни статистически методи за описание и анализиране на данни, проверка на хипотези, сравнения на статистически параметри и показатели.