Курсът "Интерактивни презентации в обучението" е предназначен за студентите от магистърска програма "Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)"

автор на курс гл.ас.инж. Мима Трифонова