Този курс ще Ви помогне да научите основните правила за работа със Средата за електронно обучение Moodle, която се използва в Тракийски университет.