Този курс е създаден по дипломната работа на студентката Симона Кайкиева, БИ, ф.ном.61, но е променен за да се използва за учебна работа от преподавателите на катедра  "Информатика и математика".