Обучението включва методика на КТ при заболявания и травми на централна и периферна нервна системи.