В този курс по Кинезитерапия се изучават методиките  при вътрешни заболявания.

Те се разделят на няколко групи:

  • При заболявания на ДС;
  • Пи заболявания на ССС;
  • При деформиращи артрози;
  • При стомашно-чревни заболявания;
  • При  заболявания на обмяната на веществата;
  • При чернодробни заболявания.