Дисциплината  „Природна география на България“ е насочена към развитие на географската култура и компетенциите на студентите за обучение по дисциплини в НУ, включващи природната среда и природните ресурси на родната страна. Студентите разширяват знанията си за основните характеристики на природната среда на България – на ниво природни компоненти и в регионален порядък. Знанията и уменията, придобити по време на обучението се явяват предпоставка на изучаване на дисциплините „Методика на обучението по Човекът и обществото“ и „Човекът и природата“ в начална училищна възраст.