Дисциплината "Осветителна и инсталационна техника"  е задължителна дисциплина от учебния план на специалност ЕТ, ОКС "бакалавър". Основните теми са свързани със светлинните величини, елементната база, с която се изграждат осветителните, силовите, сигналните и защинти инсталации, основните правила при проектирането и изпълнението на различни типове електрически инсталации.