Курсът е по дисциплината СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА. На този етап той ще съдържа само тест. В бъдеще ще бъдат добавени материали за обучението.