Дистанционно обучение; Електронно обучение; Системи за управление на обучението (LMS); Системи за управление на съдържанието (LCMS); Стандарти за електронно обучение; Същност и особености на съществуващи среди за електронно обучение; Референции.