Курс: "Цени и ценообразуване"

Преподавател: гл. ас. д-р Румяна Ангелова

Специалност: "Бизнес икономика"

III курс, II семестър