Курс: "Международни икономически институции"

Преподавател: гл. ас. д-р Румяна Ангелова

Специалност: "Аграрна икономика"

IV курс, II семестър