Използване на възможностите на платформата за създаване на мултимедийни ресурси за обучение - презентации, уебресурси, аудио, видео, уебконферентни връзки.