Курсът по  теория на музиката е с лекционно-практическа насоченост. Съдържанието му е обособено в теми, които включват основни понятия от музикалната теория и изразност.
Подчертаната интегративност на курса по  теория на музиката улеснява свиренето на музикален инструмент и осигурява базови познания, необходими при усвояване на знания и формиране на умения за работа с музикално-компютърни технологии.