Ресурсът позволява онлайн връзка с експерти по електронно и дистанционно обучение от Тракийски университет. Връзката може да се осъществи всеки работен ден между 11.00 ч. и 12.00 ч.