Почти всички специализации на ДИПКУ имат такъв курс.

Темата е изключително благодатна откъм разнообазие на ИКТ средства, които могат да се прилагат в обучението. Това предполага богато съдържание на курса, което постепенно ще се попълни.