Новини от сайта

Регистрация на студентите от I-ви курс

Регистрация на студентите от I-ви курс

от Лина Йорданова -
Number of replies: 0

Уважаеми колеги,

Студентите от I-ви курс са регистрирани за всички звена на Тракийския университет. Изключенията са свързани с допълнителния прием, но и те ще бъдат въведени в най-скоро време.

Потребителското име на всеки студент е неговият факултетен номер, който е 11 или 12 цифрен и трябва да е изписан в книжката му. Той е уникален в рамките на страната. Ако има в номера водещи нули, те се пропущат.

Паролата - е ЕГН на студента. Забележка: То не се вижда дори от системния администратор при редакция на профила.

Създадени са кохорти за всяка специалност и преподавателите са оторизирани да записват сами кохортите, които ще изучават техните дисциплини. Ако решат може да използват ключ за записване в техните курсове.