List of active policies

Name Type User consent
Декларация Privacy policy All users

Summary

Декларация

Full policy

Декларирам, че съм запознат с изискванията на чл. 24, ал.1, т.9 и 11 от Закона за авторското право и сродните му права и ще използвам предоставените ми библиотечни ресурси единствено за образователни и научни цели, нямащи търговски характер. Задължавам се да ползвам предоставените ми електронни ресурси на библиотеката само лично и да не ги преотстъпвам на други лица.