Изпитна комисия:
1. доц. д-р Валентина Шарланова, председател
2. доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда, член
3. ас. д-р Цвета Делчева, член
Заповедта на ректора за комисията е № 988/28 април 2020 г.