Учебната дисциплина „Информационни технологии за лица със СОП ” е предназначена за студентите от магистърските програми Специална педагогика (Модул „Езикови и говорни нарушения / Логопедия“ – 4 сем. след „Бакалавър“ по друга специалност) и Специална педагогика (Модул „Ресурсен учител“ – 4 сем. след „Бакалавър“ по друга специалност).

Преподавател: доц. д-р Димитрина Брънекова