AF.jpg

Обучители и консултанти за АФ са:

Гл. ас. д-р Неделин Марков (СФ) и Гл.ас. д-р Надежда Ангелова (СФ)