AF.jpg

Обучители и консултанти за АФ са:

Доц.Лина Йорданова (СФ), Гл.ас.Габриела Кирякова (СФ) и Гл.ас. Петя Донева-Велева (СФ)