Курсът е предназначен за студенти от магистърска програма "ПНУП" и специализанти от различни форми на СДК.

Преподавател: доц. д-р Димитрина Брънекова