Следдипломна квалификация по Информационни технологии.

Три семестъра ....

Основи на програмирането е кратък курс за СДК Информатика и Информационни технологии.