Следдипломна квалификация по Информационни технологии.

Три семестъра ....