Следдипломна квалификация по Информационни технологии.

Три семестъра ....

За СДК с материали по дисциплината Обща методика. Методически аспекти на обучението по информатика и информационни технологии.

Основи на програмирането е кратък курс за СДК Информатика и Информационни технологии.