logo2.png

Обучители и консултанти за СФ са:

Доц.д-р Лина Йорданова, Гл.ас. Надежда Ангелова, гл.ас. Габриела Кирякова .