logo2.png

Обучители и консултанти за СФ са:

доц. д-р Габриела Кирякова, ас. д-р Надежда Ангелова, гл. ас. д-р Неделин Марков