Курсът е предназначен за студентите от ПНУП и НУПЧЕ - 1 курс, редовно  обучение.

Курсът е предназначен за студентите от специалности ПНУП, НУПЧЕ и ПОФВ - 1 курс, редовно  обучение.

Електронен курс по История на педагогиката и българското образование

Курсът е предназначен за студентите от ПНУП и НУПЧЕ - 1 курс, редовно и задочно обучение,  за магистърската програма "ПНУП" - четирисеместриално обучение, както и за специализантите от различни програми на СДК.

Теория на възпитанието

проф. д-р Иванка Шивачева

Електронен курс - доц. д-р Анна Арнаудова