Електронен курс по Физическо възпитание и спорт - ас. д-р Галена Терзиева

за 1, 2, 3  курс ПОИТ

    Курсът има за цел да запознае студентите с актуални форми и практически реализации в областта на съвременното българско музикално изкуство, предназначени за детска аудитория: спектакли на детски музикални театри, детски оркестри и вокални групи, постановки за деца в репертоара на Старозагорската опера и други професионални състави.
   Целта е студентите да влязат в пряк контакт със създателите на тези творчески продукти, да обсъждат заедно художествено-естетическите страни на музикалните творби, написани специално за деца, да се срещнат с техните създатели и почерпят идеи от практическия им опит.